Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Páty kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

48-as Pátyi Hősök Emlékéért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Arany J. u. 38.sz.
képviselő: Schell Ádám
Emlékmű állítása az 1948-49-es forra- dalom és szabadságharcban résztvevő pátyi katonáknak. Gyermekek megismer- tetése a történelmi eseményekkel, ezzel kapcsolatban versenyek, rendezvények szervezése. A huszárság hagyományainak ápolása. ... >>

Ady Nyugdíjas Klub Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Horváth Tamás ( elnök ) önállóan, Unyi Istvánné (elnök) önállóan
A községben élő idős, nyugdíjas lakosság összefogása, informálása és nem utolsó sorban segítése, valamint programok szervezésével életük örömteljessé tétele. Az egyesület tevékenységével arra törekszik, hogy a nyugdíjasok életének tartalmasabbá tétele érdekébn a kulturált pihenés biztosításával, kulturális életük gazdagítása előadások szervezésével, hazánk történelmi nevezetességeinek és természeti szépségeinek megismerése érdekében kiállítások, múzeumok megtekintésével, intézmények látogatásával. ... >>

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u. 19.
képviselő: Tóthné Németh Andrea
Az óvódába járó gyermekek részére az óvodai nevelést segítő eszközök, felszerelések, játékok (tárgyi feltételek) vásárlásához anyagi támogatás nyújtása. Az óvodai nevelési feladatok színvonalasabb ellátása feltételrendszereinek (pénzügyi, tárgyi) javítása. Egészséges, balesetmentes óvodai környezet megteremtése. Kultúrális és sport programok szervezése, lebonyolítása. Innovatív, az óvoda helyi nevelési programjával összhangban álló, a pedagógiai tevékenységet előmozdító módzserek, szolgáltatások bevezetése lehetőségének biztosítása. Hátrányos helyzetű ingerszegény környezetből érkező óvodások óvodai ellátása feltételrendszerének javítása révén esélyteremtés felzárkóztatásukhoz társadalmi befogadásuk elősegítéséhez, személyiségük gazdagításához. Az integrált neveléshez szükséges speciális tornaeszközök, segédeszközök, fejlesztőjátékok vásárlását támogató anyagi segítségnyújtás. A fenti célok megvbalósítására kiírt pályázatok benyújtásához pályázati önrész biztosítása. ... >>

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth u.83.sz.
képviselő: Schumicky András elnök
Páty község műszaki, környezetvédelmi, sport, kulturális, szociális, egészségügyi és közbiztonsági fejlesztése. ... >>

Andor Ferenc Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2071 Páty, Jenei dűlő (020/54.hrsz.)
képviselő: Andor Tamás Péterné
Érdeklődő, tehetséges, de hátrányos szociális helyzetű fiatalemberek támogatása, képzésük és továbbképzésük elősegítése. ... >>

Budakörnyéki Borkultúra Egyesület

(kulturális)

2071 Páty, József Attila utca 6.sz.
képviselő: Bednár Brigitta elnök
Borkultúra ... >>

Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2071 Páty, Ibolya u. 12.
képviselő: Kemény Endre
A Marosvécsen élt és tevékenykedett báró Kemény János írói, irodalomszervezői és színházszervezői munkásságának, szellemi hagyatékának, valamint az Erdélyi Helikon íróközösség (helikonisták) az egyetemes magyar irodalom érdekében kifejtett szellemi örökségének ápolása, népszerűsítése. Marosvécs településsel kapcsolatos helytörténeti értékek ápolása kutatása és népszerűsítése, társadalmi, kulturális, oktatási helyzetének megóvása, fejlesztése, valamint a Marosvécsi Református Egyház lelki életéhez kapcsolódó nevelői, diakóniai, művelődési tevékenységek támogatása. A marosvécsi Kemény család családtörténetének kutatásával kapcsolatos feladatok kidolgozása és megvalósítása. Kemény János megjelent írásainak újra kiadatásának, és a még kéziratban maradt hagyaték feldolgozásának és megjelentetésének elősegítése, személyét méltató írások gyűjtése, archiválása. Marosvécsen, a régi marosvécsi helikoni napok mintájára, nyári táborok szervezése különböző tematikákkal és résztvevőkkel (kortárs írók találkozója, a helikonisták leszármazottainak összejövetele, ifjúsági-, egyházi-, és kulturális táborok szervezése stb.).

A Kemény család által építtetett marosvécsi református templom állagának megóvása, javítása, valamint a templom építéstörténetével kapcsolatos egyháztörténeti, művészet- és művelődéstörténeti kutatások támogatása. Kemény Jánostól Marosvécsen elkobozott, az örököseik részére visszaszolgáltatott ingatlanok karbantartása, felújítása és hasznosítása. Kemény János és a helikonisták megemlékezését célzó vagy helytörténeti témákkal kapcsolatos kiállítások, évfordulók, műsoros rendezvények szervezése. E témakörökkel kapcsolatos műalkotások készítésének elősegítése. Az alapítvány célkitűzéseivel kapcsolatos tárgyi emlékek (fényképek, személyi és emléktárgyak, emlékművek művészeti alkotások, kiadványok, kéziratok, sajtóban megjelent írások, stb.) felkutatása, folyamatos gyűjtése, ápolása és restaurálása, archiválása, tárolása ? könyvtár, ill. irattár létesítése. Filmfelvételek, hangfelvételek készítése különböző helyszíneken a még élő tanúk megszólaltatásával. Az alapítvány internetes felületének létrehozása, fenntartása, folyamatos karbantartása, kiegészítése és fejlesztése.

A fenti témaköröket érintő ünnepségek, találkozók vagy konferenciák megszervezése és megvalósítása. A Marosvécsen évente megrendezésre kerülő ?Cseresznyevásár? minőségének növelése, népszerűsítése, bővítése. Az alapítvány Marosvécs településen elősegíti és támogatja az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, fiatalok sporttevékenységi lehetőségeinek bővítését. ... >>

FALEVELEK Kulturális és Egészségmegőrző Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2071 Páty, Burgundia u. 50.
képviselő: Klebercz Orsolya elnökhelyettes, Németh Hajnalka elnök
Gyermek és ifjúsági csoportok létrehozása, oktatása, foglalkoztatása, felvilágosítás a drog veszélyeire, és a bűnmegelőzés területén szentvedélybetegek és büntetett előéletűek számára rehabiléitációs tevékenység, mozgássérültek számára programok szervezése, természetbaráti, környezetvédelmi, harcművészeti táborok szervezése, megőrízni és átadni a harcművészeti tudást, könyv és magazin kiadása. ... >>

Függetlenek a Pozitív Szenvedélyekért Közhasznú Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

2071 Páty, Völgy sétány 1/a.
képviselő: Illényi Éva ( elnök )
Egészségnevelés, a tudatos életmód kialakításának segítése, tudatosítása, népszerűsítése. Ezen belül: toleranciára nevelés, agressziókezelés, kommunikáció fejlesztés, konfliktuskezelés, az esélyegyenlőség megteremtésének támogatása, közösség-, és szervezetépítés és fejlesztés, szenvedélybetegségek és az AIDS terjedésének megfékezését segítő programok, módszerek hazai hasznosítása. Az egyesület céljainak elérése érdekében egészséges életmód kialakításával kapcsolatos programok, megelőző előadások szervezését és lebonyolítását vállalja oktatási és ifjúsági intézményekben. Az egyesület különös hangsúlyt helyez a pozitív szenvedélyek megismertetése és kialakítása érdekében szervezett programok megvalósításban (sport egyéb szabadidős, kulturális események, ismeretterjesztés). ... >>

Henna Hastánc Csoport Egyesület

(sport,kulturális)

2071 Páty, Hegyalja u. 20.
képviselő: Morárné Gellért Judit ( elnök )
Páty község zenei és tánckultúrájának fejlesztése, a község népszerűsítése a zene és a tánc kultúráján keresztül. A keleti hastánc Magyarországon történő fejlesztése, népszerűsítése, a keleti kultúra megismertetése. A tánc mint mozgás népszerűsítése, a sporttevékenység gyakorlása érdekében. Egészségmegőrzés a sport által. Táncrendezvények szervezése, azokon való fellépés. ... >>

Hun- Magyar Hagyományőrző -Alapítvány

(sport,kulturális)

2071 Páty, Vörösmarty u. 629/3. hrsz.
képviselő: Keresztes László elnökhelyettes önállóan, Székely László elnök önállóan
A Páty községben élő gyermekek és fiatalok közösségi aktivitásának, sportéletének támogatása, szabadidős tevékenységük tartalmas kitöltésének elősegítése, mnemzeti hagyományaink megőrzése, megismertetése és mindezeknek a következő nemzedék számára való átadás. ... >>

Magyarországi Regionális Fejlesztési Alapítvány

(szociális,kulturális)

2071 Páty, Töki u. 011/47. hrsz.
képviselő: Schweiger Tamás
Műemlék épületek felújításának támogatása. Műemlék épületek hasznosítása öregek otthonának. Zöld, alternatív energia termelés támogatása. Hátrányos helyzetű munkavállalók számára építés szerelési munkák biztosítása. Ingyenes jogsegély szolgáltatása. ... >>

Összefogás a Faluért Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Töki u. 50.
képviselő: dr. Bálint Balázs ( elnök ) - önállóan -
Páty, illetve a Zsámbéki-medence közéletében való aktív részvétel; a nyílt, demokratikus döntéshozatal elősegítése; a lakosság minél szélesebb körének bevonása a demokratikus folyamatokba; a település érdekeinek képviselete minden fórumon; a környezetvédelmi tevékenység erősítése; a helyi kultúra értékeinek és a hagyományok megőrzése. ... >>

Páty Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,egyéb)

2071 Páty, Kossuth L. u. 77.
képviselő: Juhász Károlyné ( alelnök ) önállóan, Kerék Vilmosné ( elnök ) önállóan
Nyugdíjasok aktív munkával kiérdemelt pihenésének biztosítása. Nyugdíjasok egészségének megőrzése, művelődésének gazdagítása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. A Pátyi Pincenapok szervezésében, lebonyolításában való részvétel, kulturális rendezvények esetén a vendéglátási tevékenység lebonyolítása. ... >>

Páty Faluközösségért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u.13.sz.
képviselő: Szabó Andrásné
Helytörténeti gyüjtemény, hagyományőrző kulturális szakkörök létrehozása, támogatása. ... >>

Pátyi Ifjúsági Klub

(kulturális)

2071 Páty, Sziklai Sándor u.21.sz.
képviselő: . ., Flaskay Iván alelnök, Nagy Márton elnök
A pátyi fiatalság összefogása, számukra kulturális szórakozás megteremtésének elősegítése, kulturális programok szer- vezése. ... >>

Pátyi Római Katolikus Temetőkápolnáért Alapítvány

(kulturális)

2071 Páty, Rákóczi u. 43.sz.
képviselő: Fillinger János
A műemlékként nyilvántartott kápolna felújítása, állagmegóvása. A templom és az egyházközség múltjának kutatása, dokumentumok gyűjtése. Kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Pátyiak a Községért és a Közösségért (PKK) Egyesület

(kulturális)

2071 Páty, Tölgyfa u. 15.
képviselő: Dr. Szabó Valéria elnökhelyettes, Kállay Zsoltné titkár, Kudra Attila elnök ... >>

Találkozás - Maladype Kulturális Egyesület

(kulturális)

2071 Páty, Rákóczi út 110.sz.
képviselő: Demeter Andrea elnök ... >>

Virágos Falunkért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2071 Páty, Kovács Imre u. 1.
képviselő: Kind László
Segítse Páty község igényes arculatának kialakítását, szépítését, építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését. Ápolja a lakóhely hagyományait. Erősítse a lakosság, különösen az ifjúság szeretetét szülőhelyük és otthont adó környezetük iránt. ... >>
1. oldal