Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pázmándfalu oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"A kulturált pázmándi ifjúságért"

(oktatási)

9085 Pázmándfalu, Fő út 65.
képviselő: Dr. Guth János, Nagy I. Gusztáv
A közoktatás személyi és tárgyi feltételrendszerének javítása. ... >>

ATEM Alapítvány az Ifjúságért és a Környezetért

(oktatási,szociális,kulturális)

9085 Pázmándfalu, Petőfi utca 7.
képviselő: Horváth Tamás
Az ifjúság művelődési, továbbtanulási, interkulturális tanulási és tapasztalatszerzési lehtőségeinek gyarapítása - részvétel az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága által finanszírozott Európai Önkéntes Szolgálat programjaiban, a hátrányos helyzetű, illetve a kisebbségekhez tartozó fiatalok képességei kibontatkoztatásának elősegítése, társadalmi esélyegyenlőségének növelése, környezetvédelmi feladatok végzése, a civil öntkéntes munka társadalmi elismertségének növelése, az ifjúságért és a környezetvédelemért dolgozó civil szervezetek munkájának ... >>

Győr-Moson-Sopron Megyei Sportwirling, Majorette és Fúvószenekari Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9085 Pázmándfalu, Fő út 75.
képviselő: Polcsik Emilné
Önként vállalt és a sportról szóló 2004. évi I. törvény szabta feladatainak végrehajtásával hozzájrulhat a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Ennek érdekébnen más társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal és Szövetség működésében érdekelt társadalmi szövetségekkel együttműködve sportolási, tánc illetve fúvószene tanulási lehetőség biztosítása. Ezen szervezetek munkájának segítése érdekképviseletük az állami és társadalmi szervek, a Szövetséggel kapcsolatban álló országos szervezet előtt, segíteni egy edzett, egészséges, mozgásigényes nemzedék felnövekedését. Közhasznú tevékenységként nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés a célja. Tömegsport, ezen belül különösen az európai tánckultúra elsajátítása és népszerűsítése, diák - és szabadidősport segítése, felmenő rendszerű tömegsport és sportversenyek hazai, helyi tornák, versenyek, bemutatók szervezése. A twirling technikai és fúvószene adaptálása, utánpótlásképzés, a twirling, majorette és fúvószene területén belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás az országos Szövetség munkájába. Győr-Moson-Sopron Megye kulturális életében való részvétel. ... >>

Községi Sportegyesület

(sport,oktatási)

9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.
képviselő: Laposa Károly
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás /versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá lakosság testnevelési és sporttevékenységét. A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

"Roma Integrációért Egyesület"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9085 Pázmándfalu, Fő u. 62.
képviselő: Járóka János
A cigány kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztése, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése, a diszkrimináció és az élőítéletesség csökkentése, a cigány származású emberek életminőségének javítása. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel: a cigány kisebbségi kultúra óvása, ápolása; az oktatási, a foglalkoztatás, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítésének segítése, támogatása, elsősorban roma, de bármely arra igényt tartók körében; a cigánysággal kapcsolatos felmérések, kutatások segítése; az egyéni és a közösségi autonómia, a cigány civil szervezetek és mozgalmak erősítése; hozzájárulás a humánerőforrás fejlesztés támogatásával az alkalmazkodó képesség javításához, a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében elsősorban roma és más hátrányos helyzetű emberek körében, de bármely arra igényt tartónak; a diszkrimináció visszaszorításának erősítése ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében; hozzájárulás a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében; a környezetvédelem szellemiségének erősítése a társadalmon belül az élővilágunk értékelése, megőrzése, szebbé tétele érdekében.
Célja elérése érdekében együttműködik civil szervezetekkel, állami, egyházi szervekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, helyi és országos kisebbségi önkormányzatokkal és alapítványokkal, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, társadalmi szerveződésekkel. ... >>

TATANKA RACING TEAM Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9085 Pázmándfalu, Templom köz 12.
képviselő: Halász Róbert, Mészáros Ákos, Mészárosné Kemecsei Andrea
A sportegyesület célja, hogy tagjait kulturált sport lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa. Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység, ezen belül is elsősorban a kerékpáros-sportághoz kapcsolódó gyermek-, és ifjúsági programok, versenyek, táborok, túrák szervezése, lebonyolítása egyaránt belföldön- és külföldön is illetve ezen rendezvények részben természetjárással kiegészítve elősegítik elsősorban az ifjúság de emellett más korosztályok számára is az ismeretterjesztést és környezetvédelmi nevelést. Az egyesület ezen kívül végzi tagsága, valamint a tagságon kívül is a kerékpározás, és az ezzel kapcsolatos szabadidős, természetben űzhető sportágak iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatását a sportággal kapcsolatos aktuális információkról, a sportághoz kapcsolódó technikai eszközökről. Az egyesület feladata továbbá a kerékpáros természetjárás etikájának írott- és íratlan szabályainak terjesztése, ismertetése, a kerékpáros természetjárással összefüggő környezetvédelmi előírások megismertetése. Az egyesület együttműködni törekszik működési területén a helyi önkormányzatokkal továbbá az egyesület együtt kíván működni a magyarországi nemzeti parkokkal és természetvédelmi területekkel, azokkal folyamatos kapcsolattartásra és együttműködésre törekszik a természeti környezet megóvása érdekében. A fiatalokkal való foglalkozások fő célja a mozgás ezen belül főként kerékpározás valamint a környezet szeretetére és ezzel együtt a természet és a környezet védelmére és ezen értékek megbecsülésére tanítás, nevelés. Az egyesület által szervezett, felügyelt és bonyolításra kerülő programokkal, túrákkal az egyesület célja elsősorban a fiatalokat, de a felnőtt generációt közelebb hozni, az együtt mozgás és sportolás megszerettetésén túl megismertetni a minket körülvevő természeti környezettel, a természettel, a hagyományokkal, továbbá elősegíteni ezen értékek szeretetére, megőrzésére való törekvést. Az egyesület célja a tagsága, valamint a tagsága, valamint a tagsággal bármilyen kapcsolatban álló és ezen kívül is valamennyi sportot kedvelő ember számára az egészséges életmód, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása szervezett sport- és szabadidős tevékenységgel. E cél megvalósítására az egyesület biztosítja, illetve megszervezi a túrák, tájékoztatók, oktatások helyszínét, szervezi a tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket, továbbá hozzájárul a mindezekhez szükséges anyagi és személyi háttér vagy annak alapjainak biztosításához. A céljai megvalósításához az egyesület hirdetési és reklám tevékenységet végez, továbbá egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás és más sporttevékenység keretén teremti meg az egyesület működésének anyagi feltételeit. A sportegyesület célja továbbá, hogy tagjai részére lehetőséget teremtsen külföldi versenyeken történő részvételre, segítse tagjait a külföldi versenyekre történő nevezés és felkészülés során. A sportegyesület céljául tűzte ki továbbá, hogy tagjainak lehetőséget biztosí ... >>
1. oldal