Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pázmándfalu természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 1
1. oldal

TATANKA RACING TEAM Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

9085 Pázmándfalu, Templom köz 12.
képviselő: Halász Róbert, Mészáros Ákos, Mészárosné Kemecsei Andrea
A sportegyesület célja, hogy tagjait kulturált sport lehetőséghez segítse, illetőleg részükre azt maga biztosítsa. Az egyesület fő célja, fő tevékenysége sporttevékenység, ezen belül is elsősorban a kerékpáros-sportághoz kapcsolódó gyermek-, és ifjúsági programok, versenyek, táborok, túrák szervezése, lebonyolítása egyaránt belföldön- és külföldön is illetve ezen rendezvények részben természetjárással kiegészítve elősegítik elsősorban az ifjúság de emellett más korosztályok számára is az ismeretterjesztést és környezetvédelmi nevelést. Az egyesület ezen kívül végzi tagsága, valamint a tagságon kívül is a kerékpározás, és az ezzel kapcsolatos szabadidős, természetben űzhető sportágak iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatását a sportággal kapcsolatos aktuális információkról, a sportághoz kapcsolódó technikai eszközökről. Az egyesület feladata továbbá a kerékpáros természetjárás etikájának írott- és íratlan szabályainak terjesztése, ismertetése, a kerékpáros természetjárással összefüggő környezetvédelmi előírások megismertetése. Az egyesület együttműködni törekszik működési területén a helyi önkormányzatokkal továbbá az egyesület együtt kíván működni a magyarországi nemzeti parkokkal és természetvédelmi területekkel, azokkal folyamatos kapcsolattartásra és együttműködésre törekszik a természeti környezet megóvása érdekében. A fiatalokkal való foglalkozások fő célja a mozgás ezen belül főként kerékpározás valamint a környezet szeretetére és ezzel együtt a természet és a környezet védelmére és ezen értékek megbecsülésére tanítás, nevelés. Az egyesület által szervezett, felügyelt és bonyolításra kerülő programokkal, túrákkal az egyesület célja elsősorban a fiatalokat, de a felnőtt generációt közelebb hozni, az együtt mozgás és sportolás megszerettetésén túl megismertetni a minket körülvevő természeti környezettel, a természettel, a hagyományokkal, továbbá elősegíteni ezen értékek szeretetére, megőrzésére való törekvést. Az egyesület célja a tagsága, valamint a tagsága, valamint a tagsággal bármilyen kapcsolatban álló és ezen kívül is valamennyi sportot kedvelő ember számára az egészséges életmód, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása szervezett sport- és szabadidős tevékenységgel. E cél megvalósítására az egyesület biztosítja, illetve megszervezi a túrák, tájékoztatók, oktatások helyszínét, szervezi a tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket, továbbá hozzájárul a mindezekhez szükséges anyagi és személyi háttér vagy annak alapjainak biztosításához. A céljai megvalósításához az egyesület hirdetési és reklám tevékenységet végez, továbbá egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás és más sporttevékenység keretén teremti meg az egyesület működésének anyagi feltételeit. A sportegyesület célja továbbá, hogy tagjai részére lehetőséget teremtsen külföldi versenyeken történő részvételre, segítse tagjait a külföldi versenyekre történő nevezés és felkészülés során. A sportegyesület céljául tűzte ki továbbá, hogy tagjainak lehetőséget biztosí ... >>
1. oldal