Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajószentpéter intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

"A KERESZTYÉN NEVELÉSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kuruc utca 12.
képviselő: Pogonyi Mihály
a keresztyén szellemű óvoda elindításának támogatása a székhelyen,
az óvoda tárgyi, anyagi, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és folyamatos javítása,
az óvodai nevelés megszervezése után az alapfokú keresztyén iskolai oktatás megszervezésének támogatása,
a keresztyén nevelést igénylő, hátrányos helyzetű családoknak, az óvodai nevelés igénybevételéhez szükséges segítségnyújtás (közlekedés, étkeztetés, tárgyi eszközök, ruházat, stb.),
modern technikai eszközök beszerzésének támogatása az oktatás-nevelés színvonalának emelésére,
a keresztyén tankönyvek, segédletek, kiadványok megjelenésének támogatása,
a minőségi keresztény oktatás-nevelés népszerűsítése. ... >>

A KOSSUTH LAJOS Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 195.
képviselő: Üveges Gézáné
A sajószentpéteri Általános Iskola oktatási, nevelési feltételeinek javítása, bővítése és támogatása. ... >>

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Harica u.1.
képviselő: Slezsák Erzsébet
a sajószentpéteri Pécsi Sándor Általános Iskolában -az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, - a kissebb önszerveződő diákközösségek megalakulásának, működésének segítése,/pl. túrázó csoport, foci-csapat, film klub,.../ -a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, - a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése, - az iskolai kultúrákis, sport és kiegészítő oktatási programjának támogatása /Tanulmányi és sportversenyek, ünnepélyek megemlékezések, farsang, tátika, Ki mit tud ...szervezési, lebonyolítási költségeinek biztosítása/ - környezetvédő akciók szervezése, - év végi jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása, a kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkáért, jutalom táborok költségének részbeni átvállalása, tehetségfejlesztés - szaktáborok /részbeni /, szakkönyvek,... költségtérítése. szociálisan rászorúlt gyermekek támogatása / Tanulmányi kirándulások, osztály kirándulások költségének részbeni átvállalása /, hozzájárulás a csapattáborozás közös kiadásához, egyéni részvételi költségekhez, az iskolában folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, a korszerű oktató - nevelő munka hatékonyságát szolgáló feltételek ... >>

HAIDA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 109.
képviselő: Karnis Lóránt Dénes
Veszélyeztetett gyermekek, fiatalok, felnőttek életminőségét javító különböző sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, pl.outdoor sportok (tekking, egyéb hátizsákos túrák, vízi- és kenutúrák,környezetmegismerő és védő túrák, stb.) szabadidő és rekreációs elfoglaltságok,(vitorlázás, könnyűbúvárkodás, sétarepülés, lovaglás, téli táborok, ökofalusi táborozás, erdei iskolai táborozás, stb.)vak gyermekek fiatalok, és felnőttek budo-n keresztül történő életminőség javítása aikido oktatás keretén belül,veszélyeztetett gyermekek, (drogközelbe került, nehezen kezelhető, pszichoterápiás kezelés alatt álló, hyperaktív, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, depresszióra hajlamos, suicid, stb.), és egyéb gyermekek számára életminőségük javítását, társasági és egyéb szociális viselkedésformáit,fejlesztését célzó programok szervezése, hasonló problémákkal küszködő fiatalok terápiás jellegű ökofarmos benntlakásos jelleggel történő elhelyezése,foglalkoztatásban, oktatásban részt vevők továbbképzésének biztosítása, edzőtáborok szervezése. ... >>

" Hunyadi 1997" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u.1.
képviselő: Üveges Andrásné
A Hunyadi mátyás Általénos Iskola tanuló ifjúsága kultúrális és szabadidős programjainak, sport és tanulmányi tevékenységeinek támogatása. Részletezett célok: - a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása speciális szaktárgyi területén - kiemelkedő tehetségű tanulók tanulmányi munkájának és sportevékenységének támogatása, - jó tanuló -jó sportoló tanulók jutalmazása , - a tanulók úszásoktatásának támogatása, - a diákok, diákcsoportok pályáztatása, - az alapítványi célon belül minden olyan terület, amalyet a kuratórium a későbbiek folyamán támogatásra érdemesnek tart. ... >>

"Miértünk" Sajószentpéterért Kultúrális- és Sportcélú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 8
képviselő: Heidrich László
Sajószentpéter város kultúrális- és sporthagyományainak felélesztése, a jelen működő intézmények, egyházak, önszerveződések, kultúrális és sporttevékenységek támogatása, ősi kultúrájuk felelevenítése. (Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Gyermekek Háza, Tájház, Városi Sportközpont, Sajói Közösségi Ház, Paál László Képzőművészeti Kör, Hajlika Néptáncstúdió, Sajószentpéteri Baráti Egyesület, Sajó TV, katolikus és református egyház, majális, Szent István napi és Lévay ünnapségek, diák- és szabadidő sport. ... >>

Molnár Józsefért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág u.44.
képviselő: Mezei Márton
Molnár józsef (született 1991. augusztus 13., anyja:Marinka Gyöngyi, Sajószentpéter, Gyöngyvirág út 44.) gyermekkori autizmusban szenvedő gyermek gyógyíttatása, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének támogatása. Nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és egyéb ismereteinek bővítésének elősegítése. Állandó felügyeletének biztosításához történő hozzájárulás. Sajószentpéter 6. sz. Speciális Általános Iskola tanárainak az autizmus szakterületén történő továbbképzésükhöz szükséges anyagi hozzájárulás biztosítása: szakkönyvek szakfolyóiratok beszerzésének támogatása: autista gyermekcsoport tárgyi eszközökkel történő anyagi hozzájárulás. Autisták egészségmegörzésének, betegség megelőzésének,gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenységük támogatása. Autisták részére végzendő szociális tevékenység, ilyen családok és időskorúak segítése, gondozása. Az autizmussal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás támogatása. Autista gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet. Autisták rehabilitációs foglalkoztatásának segítése. ... >>

"Móra 1986." Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1.
képviselő: Mezei Mártonné
A sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskolában folyó oktatás színvonalának érdekében eszközök, könyvek, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, tehetségfejlesztés, a hátrányos helzyetű tehetséges gyermekek támogatása, a tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek jutalmazása, hagyományőrzés, hagyományteremtő tanulmányi versenyek szervezése, díjazása. ... >>

Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Erőmű u. 23.
képviselő: Nagy Imre
Sajószentpéter városban a helyi kultúrális- és sportélet segítése, településfejlesztés és szociális rászorulók támogatása, a helyi tömegkommunikáció, a sajószentptéeri iskolák kiemelkedő tanulmányi, kultúrális, vagy sporteredményt elérő diákjainak, idős vagy szociálisan rászoruló személyeknek az anyagi támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, kultúrális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Págszi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.
képviselő: Némethy Zoltán
A PÁG Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola tárgyi feltételeinek javítása. Tehetséges tanulók anyagi támogatása. A pedagógusok továbbképzésének támogatása. Tanulmányi kirándulások ... >>

"Somogyi Testvérek" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Béke tér 4.
képviselő: Samu István polgármester
A Lévay József Városi Könyvtár gyarapítása, s a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulóinak jutalmazása. ... >>
1. oldal