Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajószentpéter kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

AVAS Táncegyüttes Stúdió Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Gyöngyvirág utca 33.
képviselő: Göcz Roland elnök
Az alapítvány célja a művészet, elsősorban a táncművészet fejlesztése, az alapfokú művészeti oktatás szervezése, a néptánc, népzene és zenés produkciók létrehozásának támogatása, díszlet-, jelmeztervezés, vendégtársulatok felléptetése, vendégtanárok kurzusainak, oktató munkájának biztosítása, valamint saját produkciókkal történő vendégszereplés bel- és külföldön. Továbbá a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló kultúrális tevékenység. ... >>

FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. utca 28. 3/2.
képviselő: Sólyom Attila elnök
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása.
A sportegyesület célja általában Sajószentpéter városában és környező településein lakó tánckedvelő személyek összefogása, a társastánc elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kulturált életmódra nevelése. A táncsport hagyományainak ápolása.
A sportegyesület célja továbbá az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme.
A cél elérése érdekében a sportegyesület eljár mindazon kérdésekben, amelyek tagjainak érdekeivel összefüggenek.

A sportegyesület céljai különösen:
a táncsport támogatása,
a tagok szakmai fejlődésének biztosítása,
táncversenyek szervezése, rendezése,
versenyeztetés mind egyéni, mind kollektív (formációs) formában,
szakmai továbbképzés biztosítása,
a társastánc népszerűsítése,
a tagok mozgáskultúrájának fejlesztése,
külföldi cserekapcsolatos szervezése,
a versenytáncosok kiutazásának és a külföldi versenyek finanszírozása,
szakmai költségek előteremtése,
a feladatok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása,
a cél elérése érdekében adományok gyűjtése.

Működési területén rendszeres kapcsolatot tart fenn más szervezetekkel. Tagjait a célban megjelölt feladatok elérésére szervezi, mozgósítja. ... >>

" Hunyadi 1997" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u.1.
képviselő: Üveges Andrásné
A Hunyadi mátyás Általénos Iskola tanuló ifjúsága kultúrális és szabadidős programjainak, sport és tanulmányi tevékenységeinek támogatása. Részletezett célok: - a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása speciális szaktárgyi területén - kiemelkedő tehetségű tanulók tanulmányi munkájának és sportevékenységének támogatása, - jó tanuló -jó sportoló tanulók jutalmazása , - a tanulók úszásoktatásának támogatása, - a diákok, diákcsoportok pályáztatása, - az alapítványi célon belül minden olyan terület, amalyet a kuratórium a későbbiek folyamán támogatásra érdemesnek tart. ... >>

" LÉVAY 1997 " Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 7
képviselő: Papp Gariella
Az oktatás színvonalának érdekében eszközök, könyvek beszerzése, tehetségfejlesztés, a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek támogatása. A tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek és csoportjaik jutalmazása. Hagyományörzés, hagyományteremtő versenyek szervezése, díjazása. "Hajlika" néptáncstúdió támogatása. ... >>

"Miértünk" Sajószentpéterért Kultúrális- és Sportcélú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 8
képviselő: Heidrich László
Sajószentpéter város kultúrális- és sporthagyományainak felélesztése, a jelen működő intézmények, egyházak, önszerveződések, kultúrális és sporttevékenységek támogatása, ősi kultúrájuk felelevenítése. (Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Gyermekek Háza, Tájház, Városi Sportközpont, Sajói Közösségi Ház, Paál László Képzőművészeti Kör, Hajlika Néptáncstúdió, Sajószentpéteri Baráti Egyesület, Sajó TV, katolikus és református egyház, majális, Szent István napi és Lévay ünnapségek, diák- és szabadidő sport. ... >>

"Móra 1986." Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. u. 1.
képviselő: Mezei Mártonné
A sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskolában folyó oktatás színvonalának érdekében eszközök, könyvek, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, tehetségfejlesztés, a hátrányos helzyetű tehetséges gyermekek támogatása, a tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek jutalmazása, hagyományőrzés, hagyományteremtő tanulmányi versenyek szervezése, díjazása. ... >>

Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Erőmű u. 23.
képviselő: Nagy Imre
Sajószentpéter városban a helyi kultúrális- és sportélet segítése, településfejlesztés és szociális rászorulók támogatása, a helyi tömegkommunikáció, a sajószentptéeri iskolák kiemelkedő tanulmányi, kultúrális, vagy sporteredményt elérő diákjainak, idős vagy szociálisan rászoruló személyeknek az anyagi támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, kultúrális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Sajó Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Béke tér 4.
képviselő: Kocsi Tibor
A középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanuló sajószentpéteri fiatalok támogatása. ... >>

Sajó-Menti Közösség- és Környezet Fejlesztők Egyesülete

(kulturális,környezetvédelmi)

3770 Sajószentpéter, Zalka Máté 36.
képviselő: Bereczné Bari Judit elnök
Közösség- és környezet fejlesztés, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, kulturális tevékenység ... >>

Sajószentpéteri Polgári Együttműködés Egyesület

(kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u. 185. II/3.
képviselő: Czégény Miklósné alelnök, Csáki Károlyné, Fazekas Béláné titkár ... >>

Sajószentpéteri Városi Képtár Alapítvány

(kulturális)

3770 Sajószentpéter, Zalka M. u.4.
képviselő: Balla Józsefné
Festmények és más műalkotások vásárlása vagy később létesítendő képtár részére. Állandó és időszaki kiállítások megszervezése. A Sajószentpéter, Kossuth út 149.sz. alatti ingatlan kiállító teremmé való alakítása. a Lévay-ház és Tájház működési feltételeihez való hozzájárulás. A Sajószentpéteren élő és innen elszármazott művészek műveinek kiállítása. Rajzversenyek kiírása, s lebonyolításának megszervezése. Régi épületek művészi értékeinek feltárása és megmentése. ... >>

SHITOKAI ÉS MÁS HARCMŰVÉSZETEK EGYESÜLETE

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3770 Sajószentpéter, Tárna út 1. 1/15.
képviselő: Bári Krisztián főtitkár, Bodolai István, Kántor Hajnalka elnök, Ragány János, Roppantó Róbert
A shitokai karate hagyományainak megőrzése, népszerűsítése és tömegbázisának megerősítése. A shitokai karate gyakorlásán keresztül a felnőttek és az ifjúság nevelése, egészségének megőrzése, sportképességeik fejlesztése és a szabadidő hasznos eltöltése. A shitokai karatét gyakorlók egyesületbe való tömörítése. A shitokai karate képviseletének biztosítása a magyar és nemzetközi karate szövetségekben. A shitokai karate szakmai tevékenységének összehangolása, versenyeken való részvétel. Szakmai képzések, edzőtáborok, helyi versenyek ? különös tekintettel ifjúsági versenyek ? szervezése. Sporttevékenységek gyakorlása. ... >>

"Szent Péter" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12.
képviselő: Pacsai János
A Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyház templomának, paróchia épületének és közösségi házának felépítése, állagmegóvása, a folyamatos felújítási és korszerűsítési munkálatok támogatása. Az egyházközség területén élő rászoruló emberek támogatása, szociális tevékenység. Család és gyermekvédelem. A város közösségéenk kulturális gyarapodása vallásra való tekintet nélkül. A határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás. Cserkészcsapat fenntartása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása - az emberi, állampolgári jogok védelme - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés - tudományos tevékenység, kutatás - ismeretterjesztés - műemlékvédelem - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Thuri Farkas Pál Alapítvány a Sajószentpéteri Nagytemplomért

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 13.
képviselő: Paszternák István elnök
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatást kíván nyújtani az alábbi tevékenységekhez, törekvésekhez:
- A sajószentpéteri Református Nagytemplom, mint országosan védett, kiemelkedő értékű műemlék épület védelméhez, fenntartásához a szükséges felújításokhoz, restaruáláskhoz, fejlesztésekhez.
- Sajószentpéter város kulturális örökségének felkutatásához, megóvásához, közkinccsé tételéhez.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség sokoldalú missziójához.
- Keresztyén erkölcsi alapon álló oktatáshoz, neveléshez. Így különösen: rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek egyházi - elsősorban református - intézményekben történő taníttatásához.
- A rászoruló idősek, magányosok, betegek segítéséhez és más hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek esélyegyenlőségének támogatásához.
- A Sajószentpéter-Nagytemplomi Református Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok (különösen a templom, a temetők és a parókia) karbantartásához, felújításának támogatásához, technikai és más eszközökkel való felszereléséhez. A gyülekezet tevékenységéhez szükséges, megfelelő ingazlan biztosításához.
- A sajószentpéteri Nagytemplommal, a reformátussággal, illetve Sajószentpéter várossal kapcsoaltos kutatási tevékenységhez, illetve ezzel kapcsolatos ismeretterjesztéshez.
- Sajószentpéter város kulturális életének színesítéséhez, támogatásához, önálló rendezvények szervezeéséhez. Egyéb református alkalmakat, rendezvényeket és szervezeteket (különösen a Gyülekezet Kórusa és Nőszövetsége) is támogatni kíván az alapítvány.
- Sajószentpéter természeti környezetének megóvásához.
- Kapcsolattartáshoz a határon túli magyarsággal a Magyar Nemzet országhatárokon átívelő egyesítése, összetartozás-tudatának erősítése, a magyar és az eruópai értékek érvényre juttatása érdekében.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifúságvédelem, gyrmek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
- euroatlanti integráció elősegítése ... >>
1. oldal