Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Sajószentpéter sport civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3770 Sajószentpéter, Harica u.1.
képviselő: Slezsák Erzsébet
a sajószentpéteri Pécsi Sándor Általános Iskolában -az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása, - a kissebb önszerveződő diákközösségek megalakulásának, működésének segítése,/pl. túrázó csoport, foci-csapat, film klub,.../ -a működő diákönkormányzat munkájának támogatása, - a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtése, - az iskolai kultúrákis, sport és kiegészítő oktatási programjának támogatása /Tanulmányi és sportversenyek, ünnepélyek megemlékezések, farsang, tátika, Ki mit tud ...szervezési, lebonyolítási költségeinek biztosítása/ - környezetvédő akciók szervezése, - év végi jutalomkönyvek, oklevelek biztosítása, a kiemelkedő közösségi és tanulmányi munkáért, jutalom táborok költségének részbeni átvállalása, tehetségfejlesztés - szaktáborok /részbeni /, szakkönyvek,... költségtérítése. szociálisan rászorúlt gyermekek támogatása / Tanulmányi kirándulások, osztály kirándulások költségének részbeni átvállalása /, hozzájárulás a csapattáborozás közös kiadásához, egyéni részvételi költségekhez, az iskolában folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység fejlesztése, a korszerű oktató - nevelő munka hatékonyságát szolgáló feltételek ... >>

FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Móra F. utca 28. 3/2.
képviselő: Sólyom Attila elnök
A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása.
A sportegyesület célja általában Sajószentpéter városában és környező településein lakó tánckedvelő személyek összefogása, a társastánc elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kulturált életmódra nevelése. A táncsport hagyományainak ápolása.
A sportegyesület célja továbbá az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme.
A cél elérése érdekében a sportegyesület eljár mindazon kérdésekben, amelyek tagjainak érdekeivel összefüggenek.

A sportegyesület céljai különösen:
a táncsport támogatása,
a tagok szakmai fejlődésének biztosítása,
táncversenyek szervezése, rendezése,
versenyeztetés mind egyéni, mind kollektív (formációs) formában,
szakmai továbbképzés biztosítása,
a társastánc népszerűsítése,
a tagok mozgáskultúrájának fejlesztése,
külföldi cserekapcsolatos szervezése,
a versenytáncosok kiutazásának és a külföldi versenyek finanszírozása,
szakmai költségek előteremtése,
a feladatok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása,
a cél elérése érdekében adományok gyűjtése.

Működési területén rendszeres kapcsolatot tart fenn más szervezetekkel. Tagjait a célban megjelölt feladatok elérésére szervezi, mozgósítja. ... >>

HAIDA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 109.
képviselő: Karnis Lóránt Dénes
Veszélyeztetett gyermekek, fiatalok, felnőttek életminőségét javító különböző sportolási és szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, pl.outdoor sportok (tekking, egyéb hátizsákos túrák, vízi- és kenutúrák,környezetmegismerő és védő túrák, stb.) szabadidő és rekreációs elfoglaltságok,(vitorlázás, könnyűbúvárkodás, sétarepülés, lovaglás, téli táborok, ökofalusi táborozás, erdei iskolai táborozás, stb.)vak gyermekek fiatalok, és felnőttek budo-n keresztül történő életminőség javítása aikido oktatás keretén belül,veszélyeztetett gyermekek, (drogközelbe került, nehezen kezelhető, pszichoterápiás kezelés alatt álló, hyperaktív, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, depresszióra hajlamos, suicid, stb.), és egyéb gyermekek számára életminőségük javítását, társasági és egyéb szociális viselkedésformáit,fejlesztését célzó programok szervezése, hasonló problémákkal küszködő fiatalok terápiás jellegű ökofarmos benntlakásos jelleggel történő elhelyezése,foglalkoztatásban, oktatásban részt vevők továbbképzésének biztosítása, edzőtáborok szervezése. ... >>

" Hunyadi 1997" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u.1.
képviselő: Üveges Andrásné
A Hunyadi mátyás Általénos Iskola tanuló ifjúsága kultúrális és szabadidős programjainak, sport és tanulmányi tevékenységeinek támogatása. Részletezett célok: - a pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása speciális szaktárgyi területén - kiemelkedő tehetségű tanulók tanulmányi munkájának és sportevékenységének támogatása, - jó tanuló -jó sportoló tanulók jutalmazása , - a tanulók úszásoktatásának támogatása, - a diákok, diákcsoportok pályáztatása, - az alapítványi célon belül minden olyan terület, amalyet a kuratórium a későbbiek folyamán támogatásra érdemesnek tart. ... >>

"Miértünk" Sajószentpéterért Kultúrális- és Sportcélú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 8
képviselő: Heidrich László
Sajószentpéter város kultúrális- és sporthagyományainak felélesztése, a jelen működő intézmények, egyházak, önszerveződések, kultúrális és sporttevékenységek támogatása, ősi kultúrájuk felelevenítése. (Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Gyermekek Háza, Tájház, Városi Sportközpont, Sajói Közösségi Ház, Paál László Képzőművészeti Kör, Hajlika Néptáncstúdió, Sajószentpéteri Baráti Egyesület, Sajó TV, katolikus és református egyház, majális, Szent István napi és Lévay ünnapségek, diák- és szabadidő sport. ... >>

MTTSZ Üveggyár Technikai és Tömegsport Klub

(sport)

3770 Sajószentpéter, Üveggyár
képviselő: Krisztián Ferenc ... >>

Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Erőmű u. 23.
képviselő: Nagy Imre
Sajószentpéter városban a helyi kultúrális- és sportélet segítése, településfejlesztés és szociális rászorulók támogatása, a helyi tömegkommunikáció, a sajószentptéeri iskolák kiemelkedő tanulmányi, kultúrális, vagy sporteredményt elérő diákjainak, idős vagy szociálisan rászoruló személyeknek az anyagi támogatása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, kultúrális tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Sajószentpéteri K.O. Kézilabda és Önvédelmi Sport Egyesület

(sport)

3770 Sajószentpéter, Tompa M. u. 6.
képviselő: Kocsi Tibor, Sysol József ... >>

Sajószentpéteri Tenisz Club

(sport)

3770 Sajószentpéter, Élmunkás út 5.
képviselő: Kalász László elnök ... >>

Sajószentpéteri Városi Sportegyesület

(sport)

3770 Sajószentpéter, Sport u. 32.
képviselő: Konyha István elnök ... >>

SHITOKAI ÉS MÁS HARCMŰVÉSZETEK EGYESÜLETE

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3770 Sajószentpéter, Tárna út 1. 1/15.
képviselő: Bári Krisztián főtitkár, Bodolai István, Kántor Hajnalka elnök, Ragány János, Roppantó Róbert
A shitokai karate hagyományainak megőrzése, népszerűsítése és tömegbázisának megerősítése. A shitokai karate gyakorlásán keresztül a felnőttek és az ifjúság nevelése, egészségének megőrzése, sportképességeik fejlesztése és a szabadidő hasznos eltöltése. A shitokai karatét gyakorlók egyesületbe való tömörítése. A shitokai karate képviseletének biztosítása a magyar és nemzetközi karate szövetségekben. A shitokai karate szakmai tevékenységének összehangolása, versenyeken való részvétel. Szakmai képzések, edzőtáborok, helyi versenyek ? különös tekintettel ifjúsági versenyek ? szervezése. Sporttevékenységek gyakorlása. ... >>

"Szent Péter" Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3770 Sajószentpéter, Vörösmarty u. 12.
képviselő: Pacsai János
A Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyház templomának, paróchia épületének és közösségi házának felépítése, állagmegóvása, a folyamatos felújítási és korszerűsítési munkálatok támogatása. Az egyházközség területén élő rászoruló emberek támogatása, szociális tevékenység. Család és gyermekvédelem. A város közösségéenk kulturális gyarapodása vallásra való tekintet nélkül. A határon túli magyar közösségekkel való kapcsolattartás. Cserkészcsapat fenntartása. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása - az emberi, állampolgári jogok védelme - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - szociális tevékenység, családsegítés - tudományos tevékenység, kutatás - ismeretterjesztés - műemlékvédelem - gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. ... >>

Z-36 Postagalambsport Egyesület Sajószentpéter

(sport)

3770 Sajószentpéter, Kossuth utca 165
képviselő: Kókai Lajos ... >>
1. oldal