Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solymár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Angyalmancs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2083 Solymár, Mátyás kir. tér 30.
képviselő: Kézdy Dániel ( elnök )
Sport az egészséges gyermekekért prgoram keretében tartalmas, kulturált szórakozás és sportolási lehetőségek támogatásával, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységét biztosítsa, hozzájárulva a gyermekek és fiatalok egészséges szellemi és testi fejlődéséhez, szocializációjához. Célul tűzte ki közintézmények ? bölcsőde, óvoda, iskola ? valamint kritikus élethelyzetbe került családok patronálását, gyermek-, és ifjúságvédelmet. ... >>

CORVINUS Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.sz.
képviselő: Horányiné Vatamány Katalin
A tanulók szellemi, zenei, művészeti, testi,erkölcsi fejlődését kivánja elősegíteni. Az iskola tárgyi, technikai feltételek javítása, nyelvtanulás, informatika, hátrányos helyzetű gyermekek anyagi támogatása. ... >>

DAUNER-RINGLER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.
képviselő: dr. Vígh Annamária ( elnök )
A Solymáron működő Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskolában az idegen világnyelvek és ezek közül hangsúlyosan a német irodalmi nyelv elsajátítására való ösztönzés, különböző fokú díjazás és jutalmazás által, figyelembe véve a díjazható tanulók szociális rászorultságát is. ... >>

FlamenCorazónArte Táncszínházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Vörösmarty u. 59.
képviselő: Pirokné Lippai Anikó Andrea elnök
kulturális, művészeti tevékenység. FalmancoArte táncszínházi társulat működtetése, támogatása. A tánc hagyományainak, eszméjének kutatása külföldön, spanyol nyelvű kiadmányok lefordítása, terjesztése. ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2083 Solymár, József Attila u.1.sz.
képviselő: Haszillóné John Helga elnök, Szabóné Gruber Judit
Az új megjelenő eszközök, módszerek hasznosítása a természet értékeinek megóvására nevelés, esztétikus környe- zeti igény kialakítása, könyvtár peda- gógiai kultura fejlesztése. ... >>

Magyar Don Bosco Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2023 Solymár, Rozmaring u.1.sz.
képviselő: Baranyi Károly ... >>

Magyar Waldorf-Óvodák Közösségének Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2083 Solymár, Panoráma u.5-7.sz.
képviselő: Baráti Ilona, Nagy Mihályné, Tasné Matuz Erika ... >>

Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Kazinczy u. 6.sz.
képviselő: Bognár János, Clemens Schleunic, Dr. Takácsné Ivaskó Ilona
Kultura ... >>

Mozgás Egészség Sport Együtt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2083 Solymár, Kápolna u. 9.
képviselő: Előd János
Óvodás korú gyermekek egészséges életmódra nevelése, elősegíteni a sportolás megszerettetését. Pedagógusok anyagi megbecsülése. ... >>

Nemzeti Kamara Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Madách Imre utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás elnök
Kulturális tevékenység ... >>

ÓV-LAK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király u. 19.sz.
képviselő: Forintosné Erdős Erika ( elnökhelyettes ), Ortnerné Radnai Krisztina ( elnök )
A Solymári Mátyás király úti óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése, minőségi nevelési módszerek támogatása. ... >>

Pitypang Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.sz.
képviselő: Marlokné Strack Regina
A solymári Kék Óvoda tárgyi és techni- kai feltételeinek javítása. A gyerme- kek harmónikus fejlődése érdekében az óvodai környezet fejlesztése. A német nemzetiségi kultúra ápolása. ... >>

Színház és Filmművész Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Madách I. utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás
A szervezés alatt álló "Bodnár Sándor" Drámai Akadémia (jogelőd: Studió BS) támogatása. A múlt és jelenkor történelmével foglalkozó filmalkotások támogatása az e témával kapcsolatos színházi produkciók létrehozásának az elősegitése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezetektől és pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő jelölt állítását tevékenységéből mindenkorra kizárja. ... >>

Szivárvány Keresztény Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2083 Solymár, Mátyás kir. út 107/A.
képviselő: Klimó Hedvig /elnök/
Óvodai nevelés bibliai értékrend alapján. Kétnyelvű (német-magyar) oktatáshoz eszközök biztosítása. Harmonikus óvodai környezet megteremtése. ... >>
1. oldal