Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szendrőlád kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Álmok Útján Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3751 Szendrőlád, Fő út 116.
képviselő: Siroki Márió elnök
Az ifjúságot érintő információk összegyűjtése, rendszerezése ismertetése. A fiatalok az életben történő könnyebb eligazodásának elősegítése. Fiatalok ismeretanyagának bővítésének elősegítése. Ifjúsági rendezvények szervezése. A fiatalok Európai Uniós integrációjának elősegítése. A különböző korcsoportok és generációk között fennálló ellentétek enyhítése, párbeszéd megteremtése, a kohézió erősítése. Ifjúsági táborok, közösségteremtő programok szervezése. Kapcsolatok kiépítése és ápolása külhoni magyar és nem magyar ifjúsági szervezetekkel. A fiatalok szakmai előmenetelét segítő tanulmány és ismeretterjesztő utak szervezése. Az államszervezet és az állampolgárok közti távolság csökkentése, az állam és az Európai Unió működésének megismertetése a társadalommal. A közösségi élet fellendítése. Szabadidős-programok (sport tevékenységek, kézműves programok, kirándulások, alkotómunkák: film, fotó, rajz, fórumok) megszervezése és lebonyolítása, illetve ebben való segítségnyújtás. Az AIDS, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése, szexuális felvilágosítás, prevenciós tevékenység előadások, és kortárs oktatás segítségével. ... >>

"Baráti Kör a Községért" Egyesület

(kulturális)

3751 Szendrőlád, Völgy u. 3.
képviselő: Rőczei Károly elnök ... >>

"Bhim Rao" Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok,Romák) Azonos Szintű Oktatásért Szociális, Kulturális és Oktatási Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.
képviselő: Káló Károly
Gyermekétkeztetés és a gyermekek étkeztetésének támogatása, a térségben hátrányos helyzetű fiatalok számára kommunikációs pontok létrehozása, internet és telefon biztosításával a tanulmányok folytatásához, illetve munkába állásához. Anyagi és tárgyi eszközök biztosítása a hátrányos helyzetű fiatalok számára, tanulmányaik folytatásához. Közreműködés a fiatalok számára, tanulmányaik folytatásához. Közreműködés a fiatalok környezettudatos nevelésében, részvétel a környezetvédelmi tevékenységben. ... >>

Bódva-völgyi Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

3751 Szendrőlád, Ifjúság út 1.
képviselő: Rusznyák Erika Szilvia elnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A mozgáskultúra, a természetjárás, néphagyományainak, kulturális érdekeinek megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében. Elősegíteni a felelős, egészséges életre való törekvést, hangúlyozva a sport és a testedzés fontosságát a mindennapok során. Hozzájárulni a település kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez. Segíteni és kezdeményezni hagyományőrző, népművészeti és más kulturális események megrendezését. Megóvni természeti és épített örökségünket, szebbé tenni lakókörnyezetünket, a környezetvédelem előtérbe helyezésével. ... >>

Bódva-völgyi Regionális és Kistérségi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3751 Szendrőlád, Fő út 63.
képviselő: Horváth Lajos
A Bódva-völgyi regionális és kistérségi roma kisebbség körében:: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása, -nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismertetterjesztés, - kulturális tevékenység,- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, - természetvédelem, állat és növényvédelem,- környezetvédelem. ... >>

"Szendrőlád Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány"

(szociális,kulturális)

3751 Szendrőlád, Fő u. 63.
képviselő: Soltész Bertalan
Fő céljaként határozza meg a településen a növekvő munkanélküliség okozta szegénység, a súlyos szociális és egzisztenciális problémák enyhítését, illetve megoldását. Célja a munkahelyteremtés a hátrányos helyzetű lakossági csoportok foglalkoztatása. További cél a kisebbségi csoportok kulturális hagyományainak ápolása. Ezen túlmenően hozzá kíván járulni a lakosság életszínvonalának javításához, a foglalkoztatás során a bűnözés megelőzéséhez. Az alapítvány egy mezőgazdasági tevékenységet folytató önfenntartó közösséget hoz létre, ezzel is munkalehetőséget és jövedelmet is biztosítva a faluban élőknek. ... >>

SZENT KAMILL Idősek Otthonáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3751 Szendrőlád, Fő út 63
képviselő: Tóth Pál
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
a szociális otthon lakó életszínvonalának javítása,
szakdolgozók továbbképzése, támogatása,
kulturális örökség ápolása, megőrzése,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
környezetvédelem. ... >>
1. oldal