Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A KASSAI SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZIVE TEMPLOMÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

Szikszó, Kossuth u.3.
képviselő: Dr. Mata István
Kassa város legújabb lakótelepi környezetben felépülő modern Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelendő temploma tervezési, építési munkálataiban való részvétel. Ennek érdekében adományok gyűjtése és kezelése, társadalmi munka és szakmunka szervezése, a templom építése anyagi feltételeinek biztosításában való közreműködés, vallási, kulturális és jótékonysági rendezvények szervezése, szükség szerinti vállalkozási tevékenység kifejlesztése, illetve a felépült templom és plébánia működéséhez való hozzájárulás ... >>

A szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Malom u. 2-6.
képviselő: Dr. Bene Sándorné elnök
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése /tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás/terén: e tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása tekintetében, valamint az iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása /osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportrendezvény, stb/ terén továbbá diáksportversenyek rendezése, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében. ... >>

"ALAPÍTVÁNY A SZIKSZÓI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT

(kulturális)

3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
képviselő: Béres Pál Gyula titkár, Csomós Jánosné elnök
A szikszói református műemlék templom és környezetének teljes helyreállítása. "Az alapívány célja - a szikszói református templom és környezete helyreállításán túl a templom és környezete fenntartási és működési költségeinek fedezése a templomhoz, mint műemlékhez kapcsolódó idegenforgalmi feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a templom kívülálló számára is megtekinthető legyen. Célja to9vábbá a templomhoz kapcsolódó múzeum üzemeltetése, kultúrális rendezvények, konferenciák és hangversenyek szervezése. ... >>

Alapítvány "Muhiért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Verseny u. 2/b.
képviselő: Rácz József
a megépült új és régi emlékmű karbantartása, ápolása, fenntartása; - Muhi község és az emlékművek környékének területrendezése, fa- és pázsittelepítés, parkosítás; - a kutúrotthonban Muhi község történelmi múltjával összefüggő állandó kultúrális kiállítás létrehozása; - korábban más községbe áthelyezett általános iskolai oktatás visszaállítása; - a közművelődés előmozdítása érdekében a nyelvoktatás, ... >>

Az Új Templomért Alapítvány

(kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth út 3.
képviselő: dr. Boholy György
Szikszó város Római Katolikus Egyházközsége új templomának felépítése, a tervezési, engedélyezési, építési munkálataiban való részvétel, adományok gyűjtése és kezelése, társadalmi munka és szakmunka szervezése, a templom építés anyagi fedezetének biztosítása, vallási és kulturális, valamint jótékonysági rendezvények rendezése, szervezése, szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése. ... >>

Egészséges Abaújért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth utca 3
képviselő: Suhajda Jószef
Az abaúji emberek testi és lelki egészségének, életkörülményének, épített és természetes környezetének, kulturális örökségének védelme, ápolása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Sikeres Abaújért Egyesület

(kulturális)

3800 Szikszó, Poprád utca 5
képviselő: Mondeánné Lengyel Mária
Működési köre:
- kulturális, szabadidő és hobby ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszói Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Jókai út 4.
képviselő: Lemperger István elnök, Tóth Istvánné főtitkár
Egyesület céljaival azonosuló polgárok, elsősorban a fiatalok összefogása, a fiatal korosztály számára a tartalmas időtöltés lehetőségének megteremtése, kulturális, művészeti és szórakoztató programokat szervezése, azokhoz segítséget nyújtása. A hátrányos helyzetű abaúji fiatalok integrációjának segítése, önismereti, pályaválasztási, integrációs, reintegrációs tréningeket szervezése. A fogyatékkal élő emberek segítése. A népművészeti tevékenységek népszerűsítése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, hagyományőrző találkozók, programokat szervezése és lebonyolítása. A népi, történelmi és helytörténeti hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és bemutatása. A környezet- és természetvédő és kímélő szemléletmód kialakítása az ifjúság körében. A nevelést, oktatást, képességfejlesztést, egészségmegőrzést és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység. Az egyesület céljai körébe vitafórumok szervezése, minden egyéb, a céljai megvalósításához szükséges feladatot. Az egyesület tagjai művelődési, sportolási, szórakozási és egyéb a magánéletben fontos igényeinek kielégítésében segítségnyújtás. Az egyesület tagjai folyamatos segítése testi, lelki, szellemi anyagi téren egyaránt. ... >>

"Szikszói hátrányos helyzetűekért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

Szikszó, Nagyidai út 21.
képviselő: Üveges Bertalan
A város és annak környéke társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális fejlődését elősegítő kutatási és fejlesztési programok kezdeményezése, megvalósítása. Szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása, kiadványok szerkesztése, terjesztése, egyéb tanulmányok kutatások végzése. A munkanélküliség csökkentése érdekében munkalehetőségek felkutatása, átképzések szervezése, lebonyolítása. Közhasznú foglalkoztatás és ezzel kapcsolatos munkaszervezési tevékenységek. Környezetvédelem. Kapcsolatok létesítése helyi, megyei országos társadalmi szervezetekkel, valamint hasonló tevékenységet folytató alapítványokkal. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>
1. oldal