Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Törökbálint egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Értünk Egyesület

(egyéb)

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 49-1.
képviselő: Selmeczi Gabriella
Politika ... >>

Független Platform Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2045 Törökbálint, Napfény u. 2/a.
képviselő: dr. Albert Gábor
Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott közéleti egyesület, amelynek tagjai Törökbálint város területén egyrészt az országos pártpolitika helyi leképződéseinek ellensúlyozására a helyhatósági választásokon független képviselőjelöltek támogatását, a független képviselőjelöltek érdekszövetségének kialakítását, másrészt a Törökbálint agglomerációs helyzetéből adódó részterületek fejlesztését tekintik elsődleges feladatuknak. ... >>

Gyémántkút Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2045 Törökbálint, Otelló u. 29/a.
képviselő: Takácsné Papp Edit elnök
családsegítés, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés, szociális, oktatási és kulturális tevékenység ... >>

INTÉZŐ Közérdek és Környezetvédő Egyesület

(egyéb)

2045 Törökbálint, Pistály d. 13.
képviselő: Dr. Kaszap László elnök
Emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

József-hegyi Közéleti Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2045 Törökbálint, Tükörhegy u. 13.
képviselő: Ceglédi György ( elnök )
A törökbálinti József-hegy természeti környezetének megóvása, ápolása, a területre vonatkozó szabályozási tervek megalkotásában való aktív részvétel, a településtisztaság és környezetvédelem, a helyi közbiztonság fenntartása, illetve javítása érdekében való fellépés, a településrészen belül az életfeltételek és életminőség javítására szolgáló intézkedések kezdeményezésére. ... >>

Magyar Quad Motorsport Egyesület

(sport,egyéb)

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 27-29.
képviselő: Bánfi László elnök
A quad (négykerekű), minden terepre al- kalmas járművek megismertetése és nép- szerűsítése. Bemutatók, versenyek szer- vezése. A quad tulajdonosok érdekképvi- selete. Versenyzésre alkalmas pálya kialakítása. ... >>

Ördögi Blöff Póker Club Egyesület

(sport,egyéb)

2045 Törökbálint, Hegyalja u 56.
képviselő: Magyar Zoltán (elnök)
A póker kártyajáték és változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség szen játékok versenysport szintű űzésére. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása, működtetése, versenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel. ... >>

Pelsőczy Ferenc Alapítvány

(egyéb)

2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 49.
képviselő: Szőts Gergely ( elnök )
Erőforrás teremtése a keresztény közösségi élet, az egyházközösség fenntartásához, épületeinek fejlesztéséhez, Pelsőczy hagyatékának kezeléséhez a katolikus közösségek támogatásához. ... >>

Pistály Építő, Fejlesztő Egyesület

(egyéb)

2045 Törökbálint, Pistály dűlő 7468.
képviselő: Fejérné Mestyanek Szonja ketten együttesen, Homola Zsolt ketten együttesen, Mestyanek Gábor ketten együttesen
Törökbálint, Pistály területén élő lakók életkörülményeinek javítása. ... >>

Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy.u.25.sz.
képviselő: Szakály László
A keresztény erkölcsi értékek megjele- nítésével egészségmegőrzés, családse- gítés, nevelés, oktatás, képességfej- lesztés, környezet, természetvédelem, társadalmi esélyegyenlőség megteremté- se. ... >>

Törökbálinti Sakk Kultúráért Alapítvány

(sport,oktatási,egyéb)

2045 Törökbálint, Hunyadi u. 5.
képviselő: Czeglédi Róbert László ( önállóan )
Gyerekek sakkjátékkal, a logikus gondolkodásmóddal való megismertetése, tudásuk fejlesztése, megfelelő versenylehetőségek biztosítása, a sakksportág népszerűsítése, a sakkoktatás tárgyi technikai és szakmai feltételeinek biztosítása, tehetségkutatás, edzőtáborok, tornák rendezése. ... >>

Törökbálinti Sváb Egyesület

(egyéb)

2045 Törökbálint, Baross u. 23.sz.
képviselő: Feleki Ferenc elnök, Mámmel Ádámné titkár ... >>

Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2045 Törökbálint, Munkácsy u. 79.
képviselő: Géczy Krisztián ( önállóan )
Törökbálint Város közigazgatási területén a közrend és a közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. ... >>

Yes Rádió Független Keresztény Média Alapítvány

(egyéb)

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 27-29.sz.
képviselő: Nagy Imre elnök
Támogatni az egyetemes keresztyén érté- keket hirdető klasszikus és modern ze- nét - beleértve az egyházi zenét - be- mutató rádióműsorok készítését. Bel- és külföldi támogatók felkutatása annak érdekében, hogy adott önkéntes adomá- nyaikkal (pénz, illetőleg tárgyi esz- közök felajánlásával) járuljanak hozzá ahhoz, hogy a távolabbi jövőben egy önálló rádióállomást lehessen létrehoz- ni, amely önállóan sugároz majd műso- rokat az itt írtak figyelembevételével. ... >>
1. oldal