Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Törökbálint kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

A Magyar Kultúra Európában Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 116.
képviselő: Oláh Zoltán Antalné elnök
A Kulturális örökség, műemlékek megismerése és védelme, ezek által a nemzeti identitástudat kialakítása és fejlesztése, természetvédelmi programok, túrák, utazások szervezése, melyek célja az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretetének kialakítása, Magyarország és a Kárpát-medence állat- és növényvilágának megismerése és megismertetése az alapítvány által szervezett túrák, utazások során illetve beszámolók, előadások, film - és diavetítések szervezésével, lebonyolításával. ... >>

Angol Otthon Családi Napközi és Játszóház Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Csiri u. 5.
képviselő: Naményi László elnök
Bölcsődés, óvodáskorú és kisiskoláskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása. A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, képességfejlesztés. Az alapítvány céljának tekinti, hogy a gyermekek a magyar anyanyelv mellett, avval azonos szinten - családi hangulatú, angol és magyar vegyes anyanyelvű - környezetben tanulják meg az angol nyelvet. A szép magyar beszéd kialakítása mellett az angol nyelv, második anyanyelvként történő elsajátítása. ... >>

Belcanto Opera-Barátok Magyarországi Társasága

(kulturális)

2045 Törökbálint, József-hegy u. 59.
képviselő: Clementis Tamás elnök önállóan, Kerekes András ügyvezető elnök önállóan
A belcanto stíluskörbe tartozó zeneművek népszerűsítése. ... >>

Biztos Kéz Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Felsővár u. 34.
képviselő: Kovács Csaba ( elnök )
A civil közösségek kulturális, ifjúsági, szabadidős programjainak támogatása. (Helyi) oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű emberek átképzése a mai elvárásoknak megfelelően. Hátrányos helyzetű emberek számára munkahely teremtése, ösztöndíjak adományozása. ... >>

Budapesti Strauss Zenekarért és Orchestra Femináért Alapítvány

(kulturális)

2045 Törökbálint, József Attila u. 74. sz.
képviselő: Vontszemű Gabriella
A zenei előadó művészet legmagasabb fokra történő emelése, e művészetet mesterfokon művelő szólisták, zenekarok és karmesterek fellépésének támogatása. ... >>

Csupaszív Alapítvány a Törökbálinti Német Nemzetiségi Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Baross Gábor u 23.
képviselő: Karsainé Gaser Mária /elnök/ önállóan
A német nemzetiségi kultúra megismertetése, népszerűsítése, a hagyományőrző személeletmód megalapozása kisgyermekkorban, a törökbálinti német nemzetiségi szellemi örökség, sváb hagyományok ápolása, életre keltése, a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvodába járó gyermekek korszerű, színvonalas kétnyelvű nevelésének támogatása, egészséges óvodai környezet megteremtése, egészséges életmódra, természet szeretetére való nevelés, családi- és gyermekrendezvények lebonyolításának támogatása, nyelvi, szakmai-módszertani és hagyományápoláshoz kapcsolódó óvodapedagógusi továbbképzések támogatása. ... >>

Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesülete

(kulturális)

2045 Törökbálint, Bajcsy Zs. u 78/b.
képviselő: Balázs Klára együtess, Baum Katalin (titkár) együttes, Csenger Zalán Katalin együttes, Décsi Csaba együttes, Fábik Isván (elnök) önállóan, Pintér Zsolt együttes, Szatmári Melinda együttes, Vita Albert együttes, Vokány Erika (ügyvezető elnök) együttes
Magyarországra települt és Törökbálinton lakó erdélyiek közösségi, vallási, kultúrális életének megszervezése és támogatása ... >>

Grossturwaller Musikanten Német Nemzetiségi Hagyományőrző Zenei Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Munkácsi M.u.83.sz.
képviselő: Juhász Gyula elnök
Törökbálinti német nemzetiség zenei hagyományainak ápolása,népzenei művelődés, közös muzsikálás,népzenei hagyományok felkutatása, utánpótlásról gondoskodni. ... >>

Gyémántkút Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2045 Törökbálint, Otelló u. 29/a.
képviselő: Takácsné Papp Edit elnök
családsegítés, egészségmegőrzés, betegség megelőzés, nevelés, szociális, oktatási és kulturális tevékenység ... >>

Harmatcsepp Keresztyén Játszóház Gyemeknevelési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2045 Törökbálint, Kastély u. 19.
képviselő: Tóthné Pfeffer Lilla /elnök/
Iskoláskort be nem töltött gyermekek napközbeni elhelyezésének, foglalkoztatásának biztosítása olyan körülmények között. amely lehetőséget ad készségeik, képességeik fejlesztésére, ismereteik gyors bővítésére, keresztyén szellemiségű nevelésükre, népi hagyományok megismertetésére, szép magyar beszéd és zenei kultúra fejlesztésére, környezettudatos nevelés előmozdítására, hátrányos helyzetű
gyerekek esélyegyenlőségének elősegítésére. ... >>

Kultúránk pillérei Alapítvány

(kulturális)

2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 58.
képviselő: Dobos Erzsébet
Tehtségkutatás és - gondozás, kezdő írók, képzőművészek elinditása a pályán, a magyar kultúra átörökitése a XXI. századba gyermekeink által, szülők segitése nevelési, kézségfejlesztési kérdésekben szakemberek közreműködésével, mindezen tevékenységek kiterjesztése a htárainkon túl élő magyar nemzetiségű családok és intézmények felé. ... >>

Lendvai Károly Férfikórus Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 89.
képviselő: Nagy József elnök
a törökbálinti hagyományok ápolása, magyar kóruséneklés ... >>

Magyarországi Orthodox-Keresztény Ifjúsági Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Dózsa György út 82.
képviselő: Bárdos Zita elnök
Az orthodox-keretény vallású fiatalok támogatása, ismeretterjesztés, karita- tív tevékenység. ... >>

Mozgó Kultúrház Alapítvány

(kulturális)

2045 Törökbálint, József-hegy u. 44. (hrsz:209/2)
képviselő: Harfouch Ádám elnök
A Magyarországon élő külföldi - elsősorban spanyol anyanyelvű diákok számára kultúrális programok szervezése. A magyar kultúra és életmód megismertetése külföldi diákokkal. ... >>

Pannon GSM Példakép Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

2045 Törökbálint, Pannon u. 1.
képviselő: Bereczky Loránd
A társadalom jobbításában kitünt személyek támogatása. A szociális, kultúrális és egészségügyi szférában kötelességüket meghaladó módon teljesítő személyek jutalmazása. ... >>

Politológiai Párbeszéd Társasága

(kulturális)

2045 Törökbálint, Baross u. 12.
képviselő: Holndonner Róbert László alelnök, Incze Nikoletta alelnök, Krizmanits József elnök
a magasabb színvonalú hazai politikai kultúra ápolása ... >>

Politológus Hallgatók Országos Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Baross u. 12.
képviselő: Kökényesy Orsolya ( elnök )
a politikai kultúra ápolása és a politológus hallgatók, fiatal politológusok, társadalomtudósok érdekvédelme ... >>

Shinbukan Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Diófa u. 1.
képviselő: Hábermajer Gábor elnök, Mihályi Patricia gazdasági vezető, Németh Zoltán titkár
A japán sportok (kendo, iado, naginatado, jodo) meghonosítása, megismertetése, oktatása, versenyek, edzőtáborok, szemináriumok, bemutatók szervezése, versenyeztetés. A magyar és japán nép közötti kulturális kapcsolatok ápolása stb. ... >>

Szent Flórián Törökbálintért Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Petőfi S. u. 12.
képviselő: Hajdu Ferenc elnök
érdekképviselet, kultúra, stb. ... >>

Szőnyi Erzsébet Alapítvány a Zenélő Gyermekekért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 15.
képviselő: Ammerné Nagymihály Emília elnök
A törökbálinti Szőnyi Erzsébet Zeneiskolában tanulók zenei képzésének segítése. A település zenei életének fejlesztése. ... >>

Török Bálint Kulturális és Közéleti Egyesület

(sport,kulturális)

2045 Törökbálint, Pistály d. 96.
képviselő: Kurucz Andor alelnök, Sándor Péter elnök
a sportélet támogatása ... >>

Törökbálinti Cantabile Kórus és Kulturális Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Minkácsy Mihály u. 83.
képviselő: Dr. Kramm György elnök
kulturális és nemzetközi tevékenység ... >>

Törökbálinti Hagyományőrző Tánccsoport

(kulturális)

2045 Törökbálint, Liliom u. 6.
képviselő: Fekete Mária elnök
A tánckultúra népszerűsítése, fejlesztése, hagyományok ápolása és ezzel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, terjesztése. ... >>

Törökbálinti Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Szív u. 1.
képviselő: Weiler Róbert elnök
a zenei kultúra terjesztése ... >>

Vállalkozók Törökbálintért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2045 Törökbálint, Bottyán u. 11/a.
képviselő: Kemény Gyula
A település gazdasági és társadalmi fej lődésének elősegítése, természeti és társadalmi erőforrások védelme, fejlesztése. ... >>

Vasút Utcai Egyesület

(kulturális)

2045 Törökbálint, Vasút u. 9.sz.
képviselő: Gyursits Tamás
A helyi közéleti erők összefogása. Esztétikai környezet befolyásolása. Nemzeti, kultúrális rendezvények szer- vezése. ... >>

Walla József Óvoda a Kreatív Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Baross u. 27. sz.
képviselő: Szikora Ildikó
Tudományos tevékenységi kutatás. Neve- lés és oktatás, képességfejlesztés, is- meretterjesztés. Kultúrális tevékeny- ség. ... >>
1. oldal