Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Törökbálint természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

A Magyar Kultúra Európában Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy. u. 116.
képviselő: Oláh Zoltán Antalné elnök
A Kulturális örökség, műemlékek megismerése és védelme, ezek által a nemzeti identitástudat kialakítása és fejlesztése, természetvédelmi programok, túrák, utazások szervezése, melyek célja az egészséges életmódra nevelés, a természeti környezet szeretetének kialakítása, Magyarország és a Kárpát-medence állat- és növényvilágának megismerése és megismertetése az alapítvány által szervezett túrák, utazások során illetve beszámolók, előadások, film - és diavetítések szervezésével, lebonyolításával. ... >>

Buki-Mix Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2045 Törökbálint, Táncsics Mihály u. 30.
képviselő: Bukta Győző elnök
sporthorgászat, ezzel együtt az egészséges életre, kutúrált viselkedésre nevelés. A természet és a halállomány védelme. Sporthorgászat, mint aktív pihenés (szórakozás, kikapcsolódás) népszerűsítése. ... >>

Civil Fórum Egyesület

(sport,természetvédelem)

2045 Törökbálint, Tükörhegy u. 6.
képviselő: Hochbaum Pál elnök
Természetvédelem, kultúra, sport ... >>

Csupaszív Alapítvány a Törökbálinti Német Nemzetiségi Óvodáért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2045 Törökbálint, Baross Gábor u 23.
képviselő: Karsainé Gaser Mária /elnök/ önállóan
A német nemzetiségi kultúra megismertetése, népszerűsítése, a hagyományőrző személeletmód megalapozása kisgyermekkorban, a törökbálinti német nemzetiségi szellemi örökség, sváb hagyományok ápolása, életre keltése, a Törökbálinti Csupaszív Kétnyelvű Óvodába járó gyermekek korszerű, színvonalas kétnyelvű nevelésének támogatása, egészséges óvodai környezet megteremtése, egészséges életmódra, természet szeretetére való nevelés, családi- és gyermekrendezvények lebonyolításának támogatása, nyelvi, szakmai-módszertani és hagyományápoláshoz kapcsolódó óvodapedagógusi továbbképzések támogatása. ... >>

József-hegyi Közéleti Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2045 Törökbálint, Tükörhegy u. 13.
képviselő: Ceglédi György ( elnök )
A törökbálinti József-hegy természeti környezetének megóvása, ápolása, a területre vonatkozó szabályozási tervek megalkotásában való aktív részvétel, a településtisztaság és környezetvédelem, a helyi közbiztonság fenntartása, illetve javítása érdekében való fellépés, a településrészen belül az életfeltételek és életminőség javítására szolgáló intézkedések kezdeményezésére. ... >>

Kerekdomb Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2045 Törökbálint, Kápolna u. 10.
képviselő: Fernengel András
A környezet- és természetvédelem, valamint a környezeti kultúra fejlesztése ... >>

Magyar Erdőgazda Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Akácos utca 45.
képviselő: Csilléry Miklós alelnök, Telegdy Pál elnök
A magán-erdőtulajdonosok szakmai segítése, erdeik természeti értékeinek megőrzése. ... >>

Proaktív Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,szociális,érdekképviselet)

2045 Törökbálint, Mandula u. 30.
képviselő: Horváth Angéla ( elnökségi tag ) Csak a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében, az elnökkel együttesen., Horváth Dezső ( elnök ) önállóan, a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlásakor az elnökség bármelyik bejegyzett tagjával együttesen, Ruscsák István (elnökségi tag) Csak a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében, az elnökkel együttesen.
Az energiatakarékosság fontosságának, a természeti értékek megőrzésének, a kommunális hulladékgyűjtés és szelektálása szükségességének feltárása és bemutatása. Az újrahasznosítás elengedhetetlenségének bemutatása és népszerűsítése. A hátrányos helyzetűek és szociálisan rászorulók érdekvédelme és érdekeik érvényesítésének segítése. Az ifjúság védelme. A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségből fakadó problémák és konfliktusok feltárása és a megelőzés lehetőségeinek keresése. ... >>

Rác-zug Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2045 Törökbálint, 0284/11,. hrsz.
képviselő: dr. Hubay Gyula
Törökbálint külterületén elhelyezkedő Rác-zug természeti és környezeti értékek védelmem megőrzése, az ott lakók és földdel rendelkezők érdekképviselete, stb. ... >>

Sasadi Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

2045 Törökbálint, Tó utca 3304/6. hrsz.
képviselő: Somogyvári Attila elnök
A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése, a tagok részére horgászlehetőség biztosítása, a tagság, valamint az ide látogató vendéghorgászok számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, a természet, kiemelten a víz- és vízi életvilág védelme, a környezet megóvása. ... >>

Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2045 Törökbálint, Dózsa Gy.u.25.sz.
képviselő: Szakály László
A keresztény erkölcsi értékek megjele- nítésével egészségmegőrzés, családse- gítés, nevelés, oktatás, képességfej- lesztés, környezet, természetvédelem, társadalmi esélyegyenlőség megteremté- se. ... >>

Vállalkozók Törökbálintért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2045 Törökbálint, Bottyán u. 11/a.
képviselő: Kemény Gyula
A település gazdasági és társadalmi fej lődésének elősegítése, természeti és társadalmi erőforrások védelme, fejlesztése. ... >>
1. oldal