Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Verpelét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

Együtt Verpelétért Roma Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Malom út 2.
képviselő: elnök Váradi Béla, elnökhelyettes Szilágyi Miklós
Verpelét község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Verpelét község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése. ... >>

Összefogás Verpelétért

(természetvédelem,egyéb)

3351 Verpelét, kossuth út 73.
képviselő: elnök Kecsőné Vitkovics Enikő
Politikai meggyőződéstől függetlenül összefogni Verpelét Nagyközség építészeti, természeti értékeinek felkutatása, ápolása, fejlesztése érdekében tenni akaró magánszemélyeket és szervezeteket.
Ennek keretében:
- A nagyközség történelmi, építészeti emlékeinek felkutatása, megismertetése, támogatása, ápolása.
- Új emlékművek létrehozásának szervezése, támogatása.
- Ezekhez kapcsolódó rendezvények szervezése
- Helyi környezet és természetvédelmi programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Rácz Pál Debrői Borrend

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Dózsa út 3/1.
képviselő: elnök Farkas László Márton
A Debrői körzetben folyó szőlőtermesztés, borászkodás hagyományainak, történeti értékeinek megőrzése, ápolása.
A modern szőlőtermesztés, borkészítés megismertetése.
Hagyományteremtés az értékeinkhez kapcsolódó saját és közös, igényes rendezvényekkel, eseményekkel.
A borkultúra, a kulturált borfogyasztás, a borfogyasztás ünnepi, társas jellegének megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Verpelét és Térsége Idegenforgalmáért Egyesület

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Károlyi Mihály u. 17.
képviselő: elnök Barócsiné Nock Ildikó
Verpelét és térsége idegenforgalmi, gazdasági fejlődésének, anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítése. ... >>

Verpeléti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3351 Verpelét, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Varga József
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása.
- A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése a tagok és köztük különösen a fiatalok horgászismereteinek bővítése.
- A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbe tartására, a természet szeretetére való nevelése. ... >>

Verpeléti Romákért

(kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Ságvári u. 11.
képviselő: elnök Pusztai István
Politikai meggyőződéstől függetlenül összefogni Verpelét nagyközség roma lakosságát a roma nyelv, kultúra, hagyomány ápolása, a település fejlődése érdekében tenni akaró magánszemélyeket és szervezeteket. ... >>

Verpeléti Várhegy a Közösségért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3351 Verpelét, Akácfa u. 1.
képviselő: Czibik Gáborné (elnök)
Az idegenforgalom fellendítése Verpelét községben. ... >>
1. oldal