Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Verpelét sport civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A Fejllődő Észak-Heves Megyéért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Keleti fény út 1.
képviselő: elnök Hadobás Zsolt
nevelési, oktatási, képességfejlesztési feladatok ellátása;
- kulturális tevékenység;
- kulturális örökség megóvása;
- euroatlanti integráció elősegítése;
- környezetvédelem, természetvédelem;
- időskori otthoni ápolás megszervezése;
- sport és egészségvédelem, az ifjúság és a nyugdíjas réteg egészségének biztosítása a közösségi élet szervezése jegyében;
- képzőművészeti tevékenység fellendítése;
- munkanélküliség csökkentése a helyi munkaerő piac bővítésével, munkahelyteremtés támogatása munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése érdekében. ... >>

Együtt Verpelétért Roma Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3351 Verpelét, Malom út 2.
képviselő: elnök Váradi Béla, elnökhelyettes Szilágyi Miklós
Verpelét község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Verpelét község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése. ... >>

Lorika Rallye Team Autósport Egyesület

(sport)

3351 Verpelét, Ifjúság u. 38/2.fsz. 9.
képviselő: alelnök Ferenci Rajmund, elnök Varró Lóránt
Az egyesület célja, hogy autóversenyeket (rallye) szervezzen és támogasson, hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat építsen ki és tartson fenn, a sportág népszerűségét fokozza, színvonalát emelje, utánpótlását biztosítsa. ... >>

Manga Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3351 Verpelét, Ifjúság út 34.
képviselő: kuratóriumi elnök Gillányiné Varsányi Judit
A Verpelét Nagyközség Önkormányzata által fenntartott két tanítási nyelvű általános iskolába járó gyermekek és felnőttek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése, a pedagógusok továbbképzésének támogatása. Az általános képzésen túl külön hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, az általános és zeneiskolai oktatás fejlesztésére, támogatására, valamint a sportoktatásra, a kiemelkedő eredmények elismerésére. Támogatja, illetve szerepet vállal a szülők felvilágosításában a gyermeknevelés, és támogatások igénybevételének aktuális kérdéseiről, lehetőségéről. ... >>

Verpelét Sportegyesület

(sport)

3351 Verpelét, Kossuth u. 73.
képviselő: Erdélyi István (elnök) ... >>

Verpeléti Dózsa Tsz. Sportegyesület

(sport)

3351 Verpelét,
képviselő: Kodaj Béla (elnök) ... >>

Verpeléti Fiatalok Speciális Sportegyesülete

(sport,szociális)

3351 Verpelét, Csend út 6.
képviselő: elnök Simon Barnabás, elnökségi tag Lázár Róbert, titkár Mohai Eszter Brigitta
A labdarúgási készésg-motiváció felkutatásaés képességgé fejlesztése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre,
- a lovak és a lovaglás élményeinek megismertetése,
- sporttevékenységben korosztályokra való szakosodás,
- egyéb labdajátékok szervezése,
- női focicsapat létesítése. ... >>

Verpeléti Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

3351 Verpelét, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Varga József
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása.
- A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése a tagok és köztük különösen a fiatalok horgászismereteinek bővítése.
- A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbe tartására, a természet szeretetére való nevelése. ... >>

Verpeléti Vadásztársaság

(sport)

3351 Verpelét, Kossuth út 73.
képviselő: Zrónik István ... >>
1. oldal