Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zsámbék intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Alapítvány a Gungl József Zeneiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u. 4. sz.
képviselő: Gortva Andrásné
Zenetanításhoz, tanuláshoz szükséges hangszerek vásárlása, oktatástechnikai eszközök vásárlása, nevelési, oktatási tevékenység, képességfejlesztés támoga- tása. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

2072 Zsámbék, Honvéd u.4.sz./Gyak.Ált.Isk./
képviselő: Zombori László
Magasabb színvonalú oktató-nevelő munka A kóruskultura támogatása, kortárs oktatása, számítástechnika, sport támogatása. ... >>

Alapítvány a Zsámbéki Napköziotthonos Óvodáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 5.sz.
képviselő: . ., Szabóné Mayer Valéria
Magasabb szinvonalú oktató, nevelő mun- ka feltételeinek folyamatos biztosítása ... >>

Bethlen Gábor Érdekvédelmi és Közművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2072 Zsámbék, Gábor Á. utca 4.
képviselő: Jakab Orsolya
a népi hagyományok és a népművészet ápolása, gyűjtése, pártolása és terjesztése, különös tekintettel a határon túli, ezen belül az erdélyi magyar népművészet és népi kultúra értékeire. Magyar néptánccsoport működtetése, támogatása. Kulturális rendezvények szervezése. Erdélyben élő iskolások támogatása. Táborok, kirándulások szervezése. Környezet megóvás, a falu értékeinek megóvása. Egészséges életmódra való nevelés oktatása és támogatása. Tehetséggondozás támogatása. ... >>

Dr. Meggyes Pro Vobis Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Magyar u. 13.sz.
képviselő: Holnapy D. Márton
A Zsámbéki-medencében és Budapest környékén és vonzáskörzetében élő, csökkent munkaképességű, többségében testi és szellemi megváltozott képességű emberek képzése, munkára való felkészítése és foglalkoztatása, illetve részükre új munkahelyek teremtése és annak folyamatos biztosítása, esélyegyenlőségük feltételeinek megteremtésében közreműködés. Minden évben megjutalmazza a Zsámbéki Premontrei Szakképző Iskola legjobb tanulmányi eredményt elért és az emberileg arra legérdemesebb tanulóját. ... >>

NEBULÓ Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.sz.
képviselő: Albert Lászlóné elnök
Hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szak- vezetővé képzése, gyakorló iskolában oktatás-nevelés feltételeinek javítása, a társoktatási intézményekkel kapcso- lat támogatása, ápolása. ... >>

NEBULO Alapítvány Zsámbék

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Zichy tér 3.
képviselő: Horváth László elnök
Tehetséges, hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséges főiskolai hallgatók szakvezetővé képzése, gyakorló iskola feltételeinek javítása, a továbbképzések támogatása, társoktatási intézményekkel a kapcsolattartás ápolása. ... >>

Önkormányzati Mentő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2072 Zsámbék, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Illés Béla
Zsámbéki medence jobb kórházi és sürgősségi ellátásának megteremtése, mentőállomás működtetése. ... >>

Segítő Kezek Zsámbékért

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Petőfi út 13.
képviselő: Legerszki Andrea elnök
Zsámbék Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola oktató-nevelő munkájának segítése
... >>

Segítünk, hogy tanulhasson Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3.sz.
képviselő: Domokos Kázmér
Határainkon kivül élő magyarság tovább- tanulása, idegennyelv elsajátítása a zsámbéki gyakorlóiskolában. ... >>

Szent Norbert Karitatív Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2072 Zsámbék, Petőfi u.13.sz.
képviselő: Horváth Zoltán
Szociálisan hátrányos helyzetű zsámbéki gyermekek részére napköziotthon létrehozása, működtetésének támogatása. Az általános iskolát befejező gyermekek továbbtanulásának elősegítése. Amennyiben működését kiterjeszti az 1996. május 2-án alapított Zsámbéki Szakmunkásképző és Speciális Szakiskola működésére és az ahhoz szükséges tárgyi eszközök fejlesztésére. ... >>

Zsámbéki Színházi, Kulturális, Hadtörténeti és Idegenforgalmi Bázis Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2072 Zsámbék, Etyeki u. 2.
képviselő: Barabás Béla önállóan, Békés András önállóan, Bíró Béla önállóan, Bocsárdi László önállóan, Brunner József Károlyné önállóan, Karsai György elnök önállóan, Máté Péter titkár önállóan, Nánay István önállóan, Sándor L. István önállóan, Varga István önállóan
A Zsámbékon és környékén található jelentős - kora középkortól a XX. századig terjedő időszak - különböző reprezentáló műemlékek, valamint a vidékre jellemző természeti értékek védelmének, rehabilitációjának segítése és környezetükben értékükhöz méltó kulturális események, rendezvények, oktatási programok révén ezen helyszínek széles körű megismertetése. Ezen értékek továbbfejlesztése lehetőségeinek feltárása, múzeumi és oktatási célú hasznosításának megvalósítása. Az épített táji és természeti értékek védelme, helyreállítása, rehabilitációjának elősegítése. Ezen értékek környezetében elsősorban a kortárs magyar, határon túli magyar és környező országok kulturális életének, művészeti, művészetoktatási közös programjainak létrehozása, regionális és nemzetközi projektek szervezése keretében. ... >>
1. oldal