Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(1314),Budapest X. ker(576),Budapest IX. ker(877),Budapest VII. ker(892),Budapest V. ker(1350)

A szabad kifejezés pedagógiájaFreinet Alapítvány

(), Helyben: ()

1087 Budapest , Szörény u. 5-7.A.ép.I.em.11.

képviselő: Dr.Horváth H. Attila

képviselő: Dr.Horváth H. Attila
A Freinet - pedagógiai és a nemzetközi Freinet - mozgalom hazai megismertetése és terjesztése, valamint a pedagógusi autonómia fej- lesztése. Olyan pedagógiai mozgalom támogatása, amely épít a gyermek önálló- ságára és arra a jogára, hogy részt vegyen a munka egyéni és közös- ségi megszervezésében. Tagja lehessen egy gyermekekből és felnőt- tekből álló, együttműködő és kölcsönös felelősséget vállaló cso- portnak, amelyben a pedagógus partner és a gyermek saját elképzelé- seit a csoport segítő erejével, a kritikus nyitottság légkörében valósíthatja meg.