Észrevétele van?

Budapest XIV. ker(156),Budapest XIII. ker(119),Budapest VII. ker(119),Budapest V. ker(106)

Derkovits Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális)

1060 Budapest , Városligeti fasor 4.

képviselő: Czeczon Zsoltné tag, Csuka-Fügedy Ilona tag, dr. Kuzder Judit elnök, Farkasné Szatmári Éva tag, Fehér Richárd tag, Győri

képviselő: Czeczon Zsoltné tag, Csuka-Fügedy Ilona tag, dr. Kuzder Judit elnök, Farkasné Szatmári Éva tag, Fehér Richárd tag, Győri Istvánné tag, Helt Krisztián pénzügyekért felelős, Jakab Éva tag, Katonáné Burián Mariann tag
A Derkovits Gyula Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka színvonalának emelése, korszerűsítése. * A nyelvoktatás kereteinek bővítése; * az oktatás színvonalának emelése és korszerűsítése; * a művészeti nevelés lehetőségeinek kiszélesítése; * a tanulók műveltségének eredményesebb fejlesztése; * a mindennapi testnevelés, az egészséges életmódra nevelés és a diákok nyári táborozási lehetőségeinek támogatása; * az iskola épületének, helységeinek állagmegóvása, karbantartása és felújítása az előző pontokban meghatározott célok jobb feltételeinek megteremtése érdekében.