Észrevétele van?

Borsodszirák(1),Balajt(1),Sajószentpéter(12),Szendrőlád(2),Múcsony(3)

MunkaiskolaAlapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális), Helyben: (intézményi,oktatási,kulturális)

3780 Edelény , Bányász u. 27.

képviselő: Komjáti Miklós, Toma István a kuratórium elnöke, Tóth Attila

képviselő: Komjáti Miklós, Toma István a kuratórium elnöke, Tóth Attila
Egy olyan speciálisan (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigánygyeremekek általános iskolai képzésében és nevelésében, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerébe, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egésznapos foglalkoztatást biztosít,- a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - módot ad a szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás és nevelés folyamatába s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát. Ellátja a 8011.sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe és középfokú sérülteknek. 3./ Az alapítvány célja egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti iskola beindítása és működésének segítése, mely Edelény városban: - részt vállal az enyhe fokon értelmi fogyatékos cigány gyermekek általános iskolai képzésében, szakiskolai oktatásában, nevelésében és pszichológiai tanácsadásában, szervesen illeszkedve a város oktatási rendszerében, - a fenti kategóriába tartozó gyermekek számára egész napos foglalkoztását és tanórán kívül oktatást biztosít, - a fent megjelölt oktató-nevelő munkát a gyermekeken kívül felnőtt oktatás keretében is el kívánja látni, - a tantervi követelményeket a hagyományos gyógypedagógiai módszereken túl munkafoglalkozások keretében kívánja elérni, - ellátja a 8011. sz. tevékenységi kör szerinti óvodai nevelést, iskolai előkészítést, enyhe-, középfokú sérülteknek, - módot ad szülőkkel való intenzív kapcsolattartásra, a szülőket bevonja az iskolai oktatás-nevelés folyamatába, valamint a gyermekek részére pályaválasztási tanácsokat ad, s ezzel a gyermekek hatékonyabb nevelésén, képzésén túl családsegítő, "szülőnevelő" feladatokat is ellát, - az oktatási munka folytatására saját iskola feléplítése e tevékenység kapcsán önálló építőipari tevékenység, mely tevékenységet kizárólag az elkészült intézmény használatba vételi engedélyének megszerzéséig folytatja. Ezen tevékenységeket a TEÁOR 4510., 4531., 4532., szerint végzi." Egy olyan speciális (eltérő tantervű) kísérleti munkaiskola beindítása és működésének segítése, amely Edelény városban már megvalósult Alapítványi Óvoda és Általános Iskola intézményét fenntartja." "Általános iskolai oktatás: a tanköteles korú, nem fogyatékos gyermekek számára szervezett, 8 évfolyamos oktatás, amely elemi ismereteket nyújt és felkészít a középfokú oktatásra (8012.) - Alapfokú zeneoktatás: iskolarendszerű oktatás, amelynek elsődleges célja az alapfokú zenei ismeretek oktatása a zenei képességének, készségének kifejlesztése (8013). - Speciális szakiskolai oktatás: fogyatékos tanulók, általános iskolában végzett fiatalok részére szervezett oktatás, amely az életkezdésre és a családi életre készít fel (8024). - Felnőttek alapfokú iskolai oktatása: alapfokú végzettséggel nem rendelkező tanköteles koron felüli személyek alapfokú ismeretekre való oktatása, ill. felkészítése az alapfokú végzettséghez szükséges vizsgák letételére (8042). - Tanórán kívüli oktatási ellátás: alapfokú iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátása: az alapfokú iskolákban tanulók tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, az iskolai munkára való felkészülés szakszerű segítése (8051). - Oktatást kiegészítő egyéb szolgáltatás: minden olyan oktatással összefüggő tevékenység, amely más megnevezett osztályba nem sorolható (8059). A Munkaiskola Alapítvány által fenntartot intézmény új neve: Alapítványi Oktatási Központ."