Észrevétele van?

Budakeszi(35),Telki(9),Zsámbék(22),Biatorbágy(24)

Pátyi Málta Ház Alapítvány

(oktatási,egyéb), Helyben: (oktatási,egyéb)

2071 Páty , Csilla von Boeselager utca 3.

képviselő: Neszmélyi Imre elnök

képviselő: Neszmélyi Imre elnök
Preventív, keresztényi szemléletű és többfunkciós szakmai program keretében olyan családi életre nevelő program megvalósítása, melynek keretében rászo- ruló és erre igényt tartó családok kö- zösségeivel alapvető életvezetési érté- keket, magatartás-és higiéniai szabá- lyokat, tolerancia készséget megismer- tet és gyakoroltat. Települési önkormányzatoktól közfela- datnak minősülő gyermekjóléti és csa- ládsegítő szolgáltatásokat vállal át, ezen belül a rászoruló családok ottho- nainak karbantartási, felújítási szük- ségleteit részben vagy egészben ado- mányként teljesíti, szociálisan indo- kolt esetben és otthontermtés céljából ún.szociális gyors lakóházakat ad. Teljeskörű ellátást biztosító idősott- hont működtet. Ápolási Intézetet működ- tet. Adományokat közvetít rászoruló em- bereknek, családoknak közösségeknek. Működése körébe tartozó családok gyer- mekei képzésének támogatására ösztöndíj rendszert működtet.